Realitzem la direcció de tota mena d'obres per a particulars, empreses, etc., inclòs des del control econòmic de l'obra fins al control de la seguretat i la salut a l'obra.

El projecte d'instal·lacions, també anomenat projecte executiu d'instal·lacions, defineix de manera detallada (memòria, plànols i mesures) com s'han d'executar les instal·lacions de l'edifici, amb la finalitat de garantir la seva correcta funcionalitat i adequació a la normativa vigent. Així mateix, el projecte d'instal·lacions servirà per valorar per endavant el cost estimat. 

Realitzem també un programa de control de qualitat, així com el seu seguiment.