El projecte d'obres inclou tots els documents mitjançant els quals és possible que es defineixin i determinin totes les exigències que es requereixen per a les obres que s'estan executant, per tal de tenir una solució als problemes que hi pogués haver.

Pel que fa a les solucions, és el mateix projecte el que després justificarà tècnicament si les solucions proposades estan conformes amb les especificacions que es requereixen a la normativa tècnica aplicable. 

De fet, Nava Proyectos completa multitud d'iniciatives tenint en compte les necessitats individuals dels nostres clients.