Si es vol obrir un negoci s'ha de sol·licitar una llicència d'activitat i presentar un informe o una memòria tècnica descriptiva de l'activitat i del local, juntament amb els plànols corresponents, d'acord amb la normativa.

A Nava Proyectos gestionem els diferents tipus de llicències d'activitat en funció dels requisits exigits en cada cas: comunicació d'activitats innòcues, llicència d'obres...